שיחת רקע - הפודקאסט

שיחת רקע - הפודקאסט, פרק 21, ינון מגל בבניין. אוהבים. דקל

January 7, 2021

פתיחה -21:30

-פרק החולצות -וולקאם ינון מגל! -על הגירוש וההבנה של האירוע תקשורתית רק ברטרוספקטיבה -בין שמאל ציוני לפוסט ציונות 31:20-21:30

-ינון והפריצה למתקן המאובטח / על עבודה עיתונאית -ינון, נדב, וחב״ד -טוויטריה

31:20-40:34

-הרקע הביטחוני והחיבור לתקשורת ולפוליטיקה -ינון - על בן וינון -ציוץ נבחר -ביבי לא ביבי

40:34-55:24

-פוסט אינטגריטי -אברה מנגיסטו -וואלה והתקשורת. -סבירות תיקי נתניהו -ינון והפוליטיקה

55:24 - סוף

- -מספרי עשר להתפקד -על התשוקה לכדורגל -לקראת פרקים מעניינים מאוד

Podbean App

Play this podcast on Podbean App